Moje konto Moje konto

Reklamacje

PROTOKÓŁ REKLAMACJI PRODUKTU

Sporządzone dnia........................................................................... .... w.......................................................................................

 

REKLAMUJĄCY:

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Adres:

 

DATA ZAKUPU REKLAMOWANEGO TOWARU:

 

REKLAMACJA DOTYCZY:

Nazwa produktu:

Ilość zakwestionowanego towaru:

Cena detaliczna jednostkowa:

Ogólna wartość towaru:

 

DOKŁADNY OPIS WADY:

 

 

KIEDY I W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH STWIERDZONO WADĘ:

 

Zgłoszenie przyjęto i poinformowano, że do dnia................................................................................................................

zostanie rozpoczęta analiza techniczna zasadności reklamacji.

 

Podpis reklamującego

 

...................................................................................................

Podpis przyjmującego reklamację

 

..............................................................................................................